PASLAUGOS

Miškotvarkos projektų rengimas

miskotvarkos rengimas

Patyrę specialistai, turintys miškininkystės išsilavinimą, parengs miškotvarkos projektą. Lietuvos Respublikos miškų įstatyme nurodoma, kad miškai turi būti tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektus. Jeigu miškas nėra didesnis kaip 3 ha, tada miškotvarkos projektas nėra privalomas.

  Darome ištisinį matavimą, padėsime atrėžti biržę ir parengti dokumentus miško kirtimams gauti leidimą.
  Europinių projektų rengimas miško įveisimo ir jaunuolynų ugdymo darbams.

Miško kirtimas ir ištraukimas

misko kirtimas

Teikiame pagrindinius, ugdomuosius, sanitarinius bei specialiuosius miško kirtimo darbus. Parenkant vieną ar kitą kirtimo rūšį, atsižvelgiama į esamų medynų rūšį, struktūrą, miškų grupę, augavietę, būsimo miško atkūrimo būdą, mūsų įmonės pjūklininkų komanda padės Jums iškirsti ar išvalyti Jūsų mišką.

Mūsų profesionali komanda pagal Jūsų pageidavimą ir poreikius greitai ir saugiai atliks medienos ištraukimo darbus į tarpinius sandėlius sutartoje vietoje.

Pasirūpinsime, kad Jūsų miškas būtų sutvarkytas pačiomis geriausiomis sąlygomis.

Medienos pervežimas

Miškovežio paslaugos visoje Lietuvoje.

miskovezis

Miško atkūrimas

Mums rūpi Lietuvos miškas, todėl mes ne tik kertame mišką, bet ir padedame jį užauginti: sodiname mišką, atliekame šviesinimo ir valymo kirtimus, retiname, atliekame sanitarinę miško priežiūrą. Visus darbus vykdome laikydamiesi miškų naudojimo įstatymų.

Miškai atkuriami siekiant užtikrinti medienos ar kitų miško išteklių gavybos testinumą, išsaugoti miško ekosistemą, kovoti su klimato kaita ir oro tarša.

Kasmet Lietuvos miškų urėdijose atkuriami apie 9000 ha miško plotų.